Shadow on Red Wall

Stöd & Matchning

Vad är stöd och matchning? 

Stöd och matchning är en arbetsmarknadsinsats från Arbetsförmedlingen som finns för dem som behöver intensivt eller anpassat stöd i sitt jobbsökande eller hjälp med att söka studier. 

Stöd och Matchning är en tjänst som tillhandahålls av olika privata aktörer som har ett avtal med Arbetsförmedlingen. Syftet med verksamheten är att de som är i behov av intensivt och anpassat stöd ska få handfast hjälp på sin väg mot ett nytt arbete. Tjänsten erbjuder olika verktyg som underlättar jobbsökandet men även direkt hjälp med att knyta kontakter med arbetsgivare. Som inskriven på Arbetsförmedlingen väljer man själv vilken aktör man vill samarbeta med och oavsett aktör är syftet detsamma: att man så snabbt som möjligt ska få ett nytt jobb eller kunna börja studera.

Vem är berättigad till Stöd och Matchning?

Stöd och Matchning finns för den som är inskriven på Arbetsförmedlingen och som kan arbeta men som behöver stöd ut i ett nytt arbete. Genom stöd och matchning får man en handledare som sedan tillgodoser deltagaren med individuellt anpassat stöd som kan hjälpa denne ut i ett nytt jobb eller studier.

Innehållet i tjänsten anpassas helt efter vad deltagaren och dennes handledare anser behövs göras eller läras för att komma ut i arbete. Man deltar i Stöd och Matchning i tre månader och de kan vid behov förlänga tjänsten med tre till sex månader. Som längst kan man delta i stöd och matchning i nio månader. 

Dina förutsättningar och behov styr 

Det är ansvarig arbetsförmedlare som bedömer huruvida man som inskriven kan ta del av Stöd och Matchning samt vilken nivå av stöd den inskrivna kan få. Tjänsten har fyra olika nivåer: grundläggande stöd och matchning, grundläggande stöd och matchning med språkstöd, förstärkt stöd och matchning samt förstärkt stöd och matchning med språkstöd.

Detta erbjuder vi på Karriärkonsulten dig som arbetssökande

Vi på Karriärkonsulten är en marknadsledande aktör inom stöd och matchning och vi sätter dig i fokus när du påbörjar din resa mot ditt framtida jobb. Vi erbjuder stöd i att hitta och söka jobb och därmed också hjälp med att skapa ansökningshandlingar, kontakter med arbetsgivare, motiverande samtal, dataundervisning, studie-och yrkesvägledning, studiebesök, arbetsplatsförlagda aktiviteter, språkundervisning med mera.  

Du väljer att anlita Karriärkonsulten Stockholm genom att uppge
KA -nummer 10054845 till din handläggare på Arbetsförmedlingen.

© 2021 by Karriärkonsulten Sverige