Rusta och Matcha Västerås

Rusta och Matcha
 

Vad är Rusta och Matcha (KROM)? 

Rusta och Matcha är en ny tjänst av Arbetsförmedlingen där fler ska få hjälp med att hitta ett jobb. Du som arbetssökande ska få anpassat stöd för att komma in på arbetsmarknaden. 

Rusta och Matcha är en tjänst som tillhandahålls av olika privata aktörer som har ett avtal med Arbetsförmedlingen. Syftet med verksamheten är att de som är i behov av intensivt och anpassat stöd ska få handfast hjälp på sin väg mot ett nytt arbete. Tjänsten erbjuder olika verktyg som underlättar jobbsökandet men även direkt hjälp med att knyta kontakter med arbetsgivare. Som inskriven på Arbetsförmedlingen väljer man själv vilken aktör man vill samarbeta med och oavsett aktör är syftet detsamma: att man så snabbt som möjligt ska få ett nytt jobb eller kunna börja studera.

Kan jag ta del av tjänsten Rusta och Matcha?

Arbetsförmedlingen gör en bedömning om du som arbetssökande tillhör målgruppen för tjänsten. Tjänsten riktas både mot arbetssökande sedan tidigare och nyinskrivna arbetssökande som kan placeras i tjänsten.

Innehållet i tjänsten utformas och anpassas helt efter vad du som deltagaren och din handledare anser behövs göras eller läras för att komma ut i arbete. Du deltar i KROM i minst 6 månader och kan vid behov förlängas ytterligare sex månader. Som längst kan man delta i KROM i 12 månader. 

Du Rustas.. 

 Som deltagare hos oss erbjuder vi dig skräddarsytt stöd mot ditt framtida jobb. Du tilldelas en handledare som tillsammans med dig gör upp en plan med det gemensamma målet att du ska komma ut i en lyckad anställning. Vidare stödjer vi dig med att skapa riktade ansökningshandlingar, kontakter med arbetsgivare, motiverande samtal, dataundervisning, studie-och yrkesvägledning, studiebesök, arbetsplatsförlagda aktiviteter med mera. Tillsammans rustar vi upp så att du på bästa möjliga sätt kan lyfta fram dina kompetenser och så att dessa kommer till nytta inom näringslivet. 

..och Matchas ut mot ditt framtida jobb

Med ett gediget fokus på matchningen och ett otroligt arbetsgivarnätverk är vårt primära fokus att matcha ut dig mot ditt framtida jobb. Vi ser till att ta nya personliga kontakter med företag dagligen och samtidigt se över behoven bland företagen i vårt nätverk. Vi erbjuder individuell matchning och presentation för arbetsgivare för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och som bor i Västerås.  

Du väljer att anlita Karriärkonsulten Västerås genom att uppge
KA-nummer 10067849 till din handläggare på Arbetsförmedlingen.

© 2021 by Karriärkonsulten Sverige